ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SHAYA MAĞAZACILIK A.Ş. (“Shaya” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

www.bathandbodyworks.com.tr internet sitemizde (“Site”) kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

  1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

 

Çerez Türü

Açıklamalar

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. 

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf Çerezleri

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu,     internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. 

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Yerler, Aktarım Amacı, Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

 

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak)          amaçlarıyla     kullanılmaktadır.       Bu       çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

 

Çerez

Açıklama

Kategori

Saklanma Süresi

Sağlayıcı

Ön Tanımlı Rıza Durumu

__RequestVerificationToken

Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.

essential

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Açık

kampanyaTeklifleri

Ticimax tarafından kullanıcıya özel kampanya önerimi için sayfada dolaşma süresinin tutulduğu çerezdir.

marketing

365 Gün

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

NSC_xfc_mphjo_tfuspx1_ttm

 

functional

Oturum çerezi

login.setrow.com

Kapalı

strw-2000-ptt

Kullanıcının bulunduğu sayfada kaldığı süreyi saniye cinsinden saklayan cookiedir.

marketing

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

strw-2000-stt

Kullanıcının oturum boyunca sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan cookie, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

marketing

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

strw-2000-ttt

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir

marketing

365 Gün

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

Ticimax_Cart_SessionID

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulması için kullanılır.

essential

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Açık

fr

Bu çerez, Facebook tarafından reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için kullanılır.

marketing

90 Gün

facebook.com

Kapalı

_fbp

Facebook Pixel tarafından, web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir.

marketing

90 Gün

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

IDE

Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.

marketing

2 Yıl

doubleclick.net

Kapalı

_gat

Bu çerez, istek oranını kısmak için kullanılır. Bunlar, Google Analytics hizmetini kullanmamıza izin vermek için cihazınıza yerleştirilen üçüncü taraf çerezleridir. Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

marketing

45 Saniye

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

strw-2000-vt

Siteye gelen kullanıcının ilk ziyaret tarihinin kaydının tutulduğu çerezdir. Bu cookie ile kişiyi new visitor, returning visitor olarak işaretleyip bu veriye göre banner, pop-up çalıştırılmaktadır.

marketing

365 Gün

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

strw-2000-spvc

Kullanıcının oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklar, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

marketing

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

strw-2000-tpvc

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, gezdiği sayfa sayısını tutan çerezdir.

marketing

365 Gün

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

marketing

24 Saat

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

_ga

Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

marketing

2 Yıl

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

ticimax_PopupSettings

Kullanıcıya gösterilen popuplar ile ilgili teknik verilerilerin tutulduğu cookiedir

essential

30 Gün

www.bathandbodyworks.com.tr

Açık

_gcl_au

Bu çerez, Dönüşüm Bağlayıcı" işlevi için birinci taraf çerezidir - reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar."

marketing

90 Gün

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

SetrowIDV2

İstatistiksel ve analiz amaçlı yerleştirilmektedir. Kullanıcıların web sitesi üzerindeki davranışları bu materyal aracılığı ile takip edilebilmektedir ve bu veriyle ilişkili olarak senaryolar çalıştırılmaktadır.

marketing

365 Gün

setrowid.com

Kapalı

CultureSettings

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu cookiedir.

functional

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

TcmxSID

 

other

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

SERVERID

Ziyaretçiyi belirli bir sunucuya atamak için kullanılır. Bu işlev, web sitesinin işlevselliği için gereklidir.

functional

Oturum çerezi

www.bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

__cf_bm

Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.

functional

30 Dakika

bathandbodyworks.com.tr

Kapalı

 

 

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla teknik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin aşağıda yer alan işlenme amaçları doğrultusunda, çerezlerin çalışması için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına çerezlerin kullanılabilmesi ve resmi kurum taleplerinin karşılanabilmesi için aktarılabilecektir.

 

  1. Çerez Kullanımının Engellenmesi 

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

  1. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

 

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirket’imizin “Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel Plaza 5/4 34768 Ümraniye İstanbul” adresine posta yoluyla veya http://www.shaya.com.tr/kvkktalepformu            linkindeki formu doldurup onaylamak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Aydınlatma Metni kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Aydınlatma Metni’mizde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, başta internet sitemiz aracılığıyla olmak üzere bilgilendirme yapılacaktır. 

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı          :

Shaya Mağazacılık A.Ş.

Mersis No     : 

0396017987600099

Adresi          : 

 Saray Mh. Site Yolu Sk. No:5 Anel Plaza Zemin Kat 34768 Ümraniye / İstanbul

E-mail          : 

 [email protected]