Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Shaya MAğazacılık A.Ş. (“Shaya”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1.Toplanan Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep

Shaya olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; üyelik işlemlerinin tamamlanması, www.bathandbodyworks.com.tr internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Shaya ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

İnternet sitemizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ve benzer teknolojiler, internet sitesini ziyaretiniz esnasında sizin hakkınızda bilgi edinmemizi sağlar. Çerez, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve sizin daha önce internet sitemizi ziyaret edip etmediğinizi fark etmemizi sağlar. Websitemizi ziyaret ettiğinizde kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler, kullandığınız cihaza ait bilgiler, site içi davranış bilgileri, lokasyon bilgileri, görüntülediğiniz bağlantıların bilgileri toplanmaktadır. Dilerseniz; çerezleri tarayıcınızdan tamamen engelleyebilirsiniz. Ancak bu internet sitemizi tüm fonksiyonlarından faydalanmanıza engel yaratabilecektir. Çerez engelleme hakkında detaylı bilgi için tarayıcınızın “Yardım” sekmesini inceleyebilirsiniz.

Sipariş oluşturma işlemleri esnasında ve kullanımı süresince internet sitesi platformu üzerinden, ad-soyad ve iletişim bilgilerini, adres, T.C. kimlik numarasını mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, siparişlerinizin işlenmesi, faturalarınızın düzenlenebilmesi ve siparişlerinizin teslimi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. Maddesi e bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’na ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Shaya ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması adına onayınız olması halinde ise; Kanunun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

Shaya olarak yukarıda bahsi geçen internet sitesi üzerinden oluşturacağınız siparişlerinizin gereğinin yerine getirilmesi, siparişlerinizin tarafınıza teslim ve tedariki, sizinle elektronik iletişim kurabilmemiz için bize onay vermiş olmanız halinde kampanyalarımız hakkında iletişim kurulması, öneri ve şikayetlerinizin kayıt altına alınması, yüksek hizmet standartlarının oluşturulması, kampanya ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlediğimizi bilginize sunarız.  

Çerezler vasıtasıyla elde edilen verileriniz, web sitemizi kullanırken, web sitemizi kullanımınızı, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızın inceleyerek, web sitesi tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek amacıyla kullanıyoruz.

Bu kapsamda; sağladığınız kişisel verilerinizi kaydettiğimizi, sakladığımızı, depoladığımızı, gerekmesi halinde güncellediğimizi, periyodik olarak kontrol edebileceğimizi, sınıflandırabileceğimizi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edebileceğimizi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçilerle paylaşabileceğimizi, Shaya’nın birlikte çalıştığı online sipariş sisteminin çalışabilmesi için hizmet aldığımız özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşabileceğimizi, devredebileceğimizi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Aşağıda sayılan fonksiyonların teknik atyapılarınının farklı tedarikçiler tarafından sağlanması sebebiyle; açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerinizi, yurt içinde ve yurt dışında, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile diğer otoriteler ile paylaşabileceğimizi bilginize sunarız.

Üçüncü kişiler tarafından desteklenen online alışveriş sistemi fonksiyonlarını aşağıdan takip edebilirsiniz: Online alışverişe ilişkin sipariş ve ödeme fonksiyonları
Üyelik işlemleri – hesap yönetimi,
Müşteri İletişimi – Hizmetleri,
Müşteri online alışveriş deneyiminin özelleştirilmesi, kişiye özel duyuru, fayda ve fırsatların paylaşılabilinmesi için gerekli teknik fonksiyonlar

Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi iş ortaklarımız işbu Aydınlatma Metni ekinde sunulmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Shaya; ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Online sipariş sistemi aracılığıyla toplanan verilerinizin silinmesini ya da kişisel verilerinizin 3. Maddede sayılan kişilerle paylaşımına son verilmesini talep etmeniz halinde, size hizmet verme imkanımız kalmayacağından, kişisel verileriniz yasal süresi içerisinde şirketimiz ve iş ortakları tarafından silinecektir.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ünvanı          : Shaya Mağazacılık A.Ş.
Mersis No     : 0396017987600099
Adresi          : Saray Mh. Site Yolu Sk. No:5 Anel Plaza Zemin Kat 34768 Ümraniye İstanbul
E-mail          : [email protected]

EK: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN LİSTESİ

Akbank T.A.Ş.
Amazon Web Services Inc.
Bath & Body Works Direct, Inc.
Beauty Avenues LLC.
Biotekno Bütünleşik İş Operatörü Teknolojik Çözümler Tic. Ltd. Şti.
DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Digitouch Dijital Pazarlama ve Medya A.Ş.
Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Eko Çağrı Merkezi Hizmetleri Tica.ve San. A.Ş.
Giz Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.
Innthebox Yazılım Pazarlama A.Ş.
Inomera Arge ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
M.H. Alshaya Co. LLC.
M.H. Alshaya Co. W.L.L.
MasterCard Europe S.A.
Net Satış İletişim ve Danışmanlık A.Ş. (Mobil Express)
OXY AI Yapay Zeka Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Pepper İletişim Danışmanlık Gıda San.ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Protel A.Ş.
Persis Perakende Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Retter Yazılım Tasarım Donanım Dan.Tic.Ltd.Şti.
Retail International Co. WLL
Ses Data İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Shaya Mağazacılık A.Ş.
Shaya Kahve A.Ş.
Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Anonim Şirketi
The Rocket Science Group LLC
Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Tic. A.Ş.
Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.
TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.
TurkTelekom TT MOBİL İletişim Hizmetleri A.Ş.
Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.

Çerez Kullanımı

Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için sitemizde çerez uygulaması vardır, toplanan kişisel verileriniz KVKK & GİZLİLİK VE GÜVENLİK açıklamamızda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.